Observatorium Jantar Mantar,
Jaipur (Rajasthan), 2005